Skip links

Datapolitik

  1. Virksomheden indsamler dit navn, email, telefonnummer, samt en beskrivelse af dit mål, dine forhindringer eller andet der snakkes om under opstartssamtalen og/eller forløb. 
  2. Indsamlingen af oplysninger anvendes til kontakt, samt at sikre, at der kan ydes den bedst mulige hjælp. 
  3. I forbindelse med diætetiske behandlinger, laves der journalførelse, som autoriserede diætister efter sundhedslovgivningen, har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journal bekendtgørelsen. 
  4. Virksomheden lejer eller sælger ikke dit navn, email, telefonnummer eller nogen form for information om dig til andre.
  5. Efter sundhedsloven har man som diætist tavshedspligt. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for virksomheden Diætist CPH, må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven, ske videregivelse uden dit samtykke. De nærmere regler herom findes i sundhedsloven kapitel 9.
  6. Oplysningerne indhentet i forbindelse med et forløb opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Oplysninger indhentet i forbindelse med forløb hos Diætist CPH bliver gemt efter journalføringsbekendtgørelsen paragraf 15: Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere og tandplejere skal opbevare deres patientjournaler i mindst 10 år. 
  7. Billeder, videoer mm. der modtages under forløb opbevares sikkert og fortroligt, og anvendes udelukkende til optimering af forløbet. Virksomheden gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang og adgangskode. 

  8. Hjemmesiden anvender ikke cookies.