Skip links

Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er gældende for kunden og Diætist CPH.

Afbudsregler

Afbud skal ske mere end 24 timer før det bookede mødetidspunkt. Afbud mindre end 24 timer før medfører en opkrævning på 100 % af booking-beløbet og kan ikke omlægges til anden dato.

Ferie/lukkedage

Levering af ydelser i form af kostplaner forekommer efter aftale. Ved tilfælde der omfatter bl.a. sygdom, ferie, ekstraordinær travl arbejdsgang og lignende uhensigtsmæssige omstændigheder, kan leveringsfristen blive længere. Ved særlige tilfælde vil køber blive informeret herom. 

Der ydes ikke kompensation ved lukkedage eller ferielukning.

Betaling

Ved bestilling af enhver ydelse, forpligter køber sig til at betale rettidigt i henhold til det aftalte forfaldstidspunkt. 

Gyldighed af køb

Alle køb ved Diætist CPH har en gyldighed på 12 måneder. Køb, som endnu mangler at blive benyttet efter 12 måneder, refunderes ikke.

Fortrydelsesret/refundering

Hvis du aflyser din booking for opstart af pakkeforløb i Diætist CPH mere end 48 timer før det bestilte mødetidspunkt, refunderer jeg betalingen automatisk til det brugte betalingskort – herunder også klippekort.

Der er ikke fortrydelsesret på køb af klippekort eller evt. resterende klip på gyldige/udløbne klippekort eller ved ophør i klinikken/Diætist CPH refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.

Ved køb af enkelte konsultationer/timer gælder der ikke fortrydelsesret. Enhver indgået aftale om køb er bindende. 

Køber er selv ansvarlig for at følge kostråd og undertegnede kan ikke holdes ansvarlig for manglende resultater. 

Klippekort

Gyldighed

Klippekort er som udgangspunkt gyldigt i 12 måneder, hvis ikke andet er angivet. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.

Klippekort er personligt og kan ikke deles med andre. Klippekortet kan heller ikke overdrages til andre. Det er dit ansvar som kunde at få brugt dine klip inden udløbsdatoen på kortet.

Automatisk trækning og pakkeløsninger

Prisen på en pakkeløsning fremgår ved dit køb. Alle pakkeløsninger er personlige og kan ikke overdrages eller deles med andre.

Gyldighed

Når du har taget din pakkeløsning i brug, har det en gyldighed på maks. 12 måneder – dette gælder alle pakkeløsninger.